Tilbudskonkurranse – Miljøringens kurs MR-GRUNN-HÅNDTERING

Miljøringens faste kurs gjennomføres i intervaller på to år. Tidligere MR-GRUNN-RISIKO er nå omdøpt til MR-GRUNN-HÅNDTERING.

Dette har tidligere vært et to-dagers kurs, men vil i unntaksåret 2021 være et en-dags kurs om kap. 2, tilstandsklassifisering, tiltaksplaner og massehåndtering i forbindelse med tiltak i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Alle Miljøringens medlemmer tilbys anledning til å holde kurset. Vi inviterer med dette til å delta i 2021 MR-GRUNN-HÅNDTERING tilbudskonkurranse

Tilbudsfristen er mandag 8. mars 2021 kl. 12.00. Tilbud sendes med e-post til Miljøringen v/sekretariatet på  post@miljoringen.no.

Svar etter tilbudsevaluering vil bli gitt innen 24. mars 2021, og kontrakt med avtalepart forventes å være på plass innen 26. mars 2021.

Comments are closed.