Konkurranseutlysning: Vurdering av deponiers egenskaper med hensyn på boligbygging

Miljødirektoratet informerer Miljøringen om at de har kunngjort en konkurranse på Doffin om vurdering av deponiers egenskaper med hensyn på boligbygging. CPV-informasjon 90700000.  De håper det vil være av interesse for noen i Miljøringens nettverk.

Comments are closed.