Prosjektering Horten Ren Indre Havn

For vårt medlem Horten kommune kunngjør vi herved konkurranse som ligger på Doffin: «Anskaffelsen gjelder detaljprosjektering for prosjektet Horten Ren Indre havn. Detaljprosjekteringen skal omfatte alle arbeider og funksjoner for et ferdig detaljprosjektert tiltak, utarbeidelse av et komplett konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise og nødvendige beskrivelser til søknad om tillatelse etter forurensingsloven § 11 og forurensningsforskriftens § 22-6». Les mer

https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-330164

 

Kontaktperson

Anders Bergsli

Prosjektleder Ren Indre Havn

Tlf: 330 85000 / Mobil: 99691155

anders.bergsli@horten.kommune.no

www.horten.kommune.no

 

 

Comments are closed.