Foredragene for temamøtet i Sandefjord 13. og 14. november 2018

Vi vil takke 117 deltakere og 25 foredragsholdere for et engasjerende temamøte om «Opprydning i havner og deponier. Erfaringer, utfordringer...

Trygve Sverreson er tildelt Miljøringenprisen for 2018!

                    Det er med stor glede vi tildeler Trygve Sverreson, EcoPros...

HeidelbergCement er blitt medlem i Miljøringen

Vi ønsker velkommen til HeidelbergCement der Kjetil Friestad vil være Miljøringens kontaktperson. Kjetil Friestad kan fortelle at HeidelbergCement er en...

Velkommen til temamøte tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018

Hovedtemaene denne gang er «Opprydning i havner og deponier – erfaringer, utfordringer og etterbruk».  Temadagene skal foregå i Sandefjord på...

AquaConSoil May 20th – May 25th 2019. Call for abstracts

ANNOUNCEMENT CALL FOR ABSTRACT AND OPENING REGISTRATION. AquaConSoil is the international conference focusing on the sustainable use and management of...

Velkommen til kurs i prøvetaking av forurenset sediment

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til MR-SED-PRØVE som er et to-dagers kurs i prøvetaking av sedimenter. Du kan velge...

Rapporten Status of local soil contamination in Europe er oppdatert

Her finner du den oppdaterte rapporten om Tilstanden for forurenset grunn i Europa:  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107508/jrc107508_2018.1264_src_final_progress_in_the_management_contaminated_sites_in_europe_eur_29124_en_online-final_1.pdf    

Call for Experts on Soil Pollution. From assessment to remediation. Deadline 1 October 2018

FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk søker ekseperter på forurenset jord til å sitte i to arbeidsgrupper. A Working...

Invitasjon til Webinar

Kanskje er dette Webinaret som NIVA inviterer til er interessant for Miljøringens medlemmer. Det tar for seg hvordan finansiering av...

SedNet Confernce 2019. Call for abstracts

https://sednet.org/sednet-conference-2019/    

Klart for NORDROCS 2018!

NORDROCS 2018 går av stabelen i Danmark (3.-6. september), se program og annen info på  www.nordrocs.org. Om to år er det...

Kommende Battelle konferanser

The Tenth International Conference on Remediation and Management of Contaminated Sediments February 11-14, 2019 – New Orleans, Louisiana Contact Email: sedimentscon@battelle.org...