Velkommen til temamøte tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018

Hovedtemaene denne gang er «Opprydning i havner og deponier – erfaringer, utfordringer og etterbruk».  Temadagene skal foregå i Sandefjord på Scandic Park Hotel.

I løpet av to dager vil ulike foredragsholdere fortelle om erfaringer, utfordringer samt  ulike prosjekter innenfor disse temaene. Vertskapsbyen Sandefjord vil fortelle om sitt eget opprydningsprosjekt som nettopp er ferdigstilt. Innlegg fra Horten havn og Gunneklevfjorden vil det også bli. Det blir innlegg om utfordringer ved boligbygging på deponi samt mulige løsninger for lokal deponering av alunskifer. Vi setter også av tid til siste nytt fra Miljødirektoratet og en presentasjon fra direktoratet om veilederen for håndtering av sediment. Påvirkningen fra undervannsstøy vil også bli belyst i flere foredrag. Det blir i tillegg innlegg fra tidligere studentprisvinnere og  vinnerne av Miljøringenprisen både i 2017 og 2018. Våre foredragsholdere kommer fra bedrifter som er medlemmer av Miljøringen og representerer konsulenter, myndigheter og problemeiere.

Tirsdags ettermiddag blir det byvandring med guide i idylliske Sandefjord by. Etterpå spiser vi festmiddag på Scandic Hotel. Og fest blir det for Miljøringen er 25 år i år!

Alt er mer detaljert beskrevet i programmet der du også finner påmeldingsinfo.

Vi er klar for din påmelding!

Comments are closed.