Vi ønsker oss innspill til jubileumsmøte 22.-23. november på Hotell Riviera i Moss.

Miljøringen har 30-års jubileum i år – det skal vi feire! Vi vil benytte temamøtet den 22. – 23. november...

Ledig stilling hos Ragn-Sells AS

Les mer her om Prosjekt- og utviklingssjef T&D -Massegjenvinning kan være noe for deg.

Forslag til nytt direktiv om overvåking av jord

Du kan gi innspill til kommisjonen her:  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2023/juli-2023/forslag-til-nytt-direktiv-om-overvaking-av-jord/

God sommer!

God sommer!

Vi ønsker alle Miljøringen-venner en velfortjent og avslappende ferie. Når dere igjen er klare for en ny sesong, kan vi love en spennende høst med mye på programmet, blant annet: MR-GRUNN-PRØVE. 2-dagers fysisk kurs hos NGI i Oslo. Sannsynlige datoer blir 12.-13. september. Dersom det blir stor pågang, vil  vi sette opp to kurs. Program og påmeldingsinfo legges ut tidlig i august. Se også Miljøringsens fullstendige kursoversikt.

Stilling ledig hos WSP

WSP ønsker flere dyktige kollegaer.  Les mer her

Miljøringens studentstipend for 2023 går til Clara Benedikte Mader Lade

Clara studerer på NMBU, Miljøvitenskap , Jord og miljø. Masteroppgaven heter ”Stabilization of PFAS contaminated soil with waste-based biochar sorbents”....

First Call for Abstracts!

NORDROCS 2024 in Sweden/Uppsala – September 9-12 – 9th Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites   First Call...

Ledig stilling som miljørådgiver hos Avinor

Vil du jobbe med forurenset grunn, miljøovervåkning og andre spennende miljøutfordringer på Norges største lufthavn? Da går du inn på...

Iris Produksjon AS er blitt medlem av Miljøringen

Iris Produksjon AS holder på med mottak, behandling og avsetning av alt husholdningsavfall i Salten, samt store mengder næringsavfall. Med...

MR-GRUNN-RISIKO og SPREDNING – Digitalt kurs 7.-8. juni – Fulltegnet

Miljøringen sammen med NGI og Miljødirektoratet tilbyr i år et helt nytt kurs med fokus på den nye veilederen og...

SedNet Conference 6. – 8. september 2023 i Lisboa

SedNet Conference 2023: preliminary program & registration

Høring av ny standard om remedieringsteknikker for forurenset grunn

Marit Hauken, som er prosjektleder for standardisering innen jord, slam og avfall i Standard Norge, har kontaktet Miljøringen etter anbefaling...