Foredragene fra temamøtet 2.-3. november er på plass i arkivet

Takk til alle foredragsholdere, møteledere og deltakere for flott engasjement på temamøtet hos Miljødirektoratet i går. Temaet denne gang var...

Ny veileder fra Miljødirektoratet: Tilstandsrapport for industriområder

Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften §§36-21 og 36-22. Rapporten skal utarbeides for alle...

PFAS-forurensning i grunnen. Oppsummering fra workshop 26. november 2015

Grunnen ved ca. 50 norske flyplasser er forurenset av per-og polyflourerte alkylstoffer (PFAS) som har blitt brukt i brannskum ved...

Velkommen til temamøte er 2. og 3. november hos Miljødirektoratet i Oslo

Velkommen til temamøte er 2. og 3. november hos Miljødirektoratet i Oslo

Tema denne gang er  ”Miljøforvaltning i kommunene – utfordringer og erfaringer”. Vi har med oss foredragsholdere fra både myndighetssiden, tiltakshavere...

Ledig trainee stilling innen forurenset grunn- JRC Ispra

    JRC (EU  joint research center) har utlyst en traineestilling innenfor temaet forurenset grunn. De søker fortrinnsvis kandidater med doktorgrad,...

Call for Abstracts SedNet Conference in Genoa on 14-17 June 2017

10th International SedNet Conference “Sediments on the move” to be held on 14-17 June 2017 at the Palazzo San Giorgio, Genoa,...

Nicole E-news October 2016

Nicole E-news October 2016

NICOLE and Inspiration (H2020) The Inspiration (H2020 program) team has asked NICOLE to help understanding of our priorities regarding the...

Nye veiledere og klassegrenser fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har publisert veileder for testprogram av tildekkingsmasser, nye grenseverdier for vann, sediment og biota og revidert veileder for risikovurdering av forurenset sediment.

Fylkesmannen i Østfold er blitt medlem av Miljøringen

Hjertelig velkommen! Vår kontaktperson hos Fylkesmannen i Østfold er 

SedNet eNewsletter September 2016

Dear sediment-expert, The September edition of the SedNet eNewsletter is now available on http://sednet.org/newsletter-september-2016/ Contents: SedNet (up) to date New SedNet...

NICOLE E-news September 2016

NICOLE E-news September 2016

NICOLE upcoming workshops – Please make reservations in your calender  NICOLE 20th anniversary 2016 Looking back at the future – Stepping...

Multiconsult søker etter miljøgeolog i Sandnes / Stavanger

Her finner du mer informasjon: http://www.multiconsult.no/karriere/stillinger/