Velkommen til temamøte er 2. og 3. november hos Miljødirektoratet i Oslo

Tema denne gang er  ”Miljøforvaltning i kommunene – utfordringer og erfaringer”. Vi har med oss foredragsholdere fra både myndighetssiden, tiltakshavere og rådgivere. Flere kommuner skal fortelle om sin hverdag og arbeidet med forurenset grunn. Vi får også presentert interessante case sett fra ulike aktørers ståsted. Mange spennende problemstillinger belyses, som håndtering av lensevann, gjenbruk av betong, alunskifer osv. Les mer i Program temamøte.

temamote-nov-16

 

Om kvelden 2. november inviterer vi til spasertur og guidet omvisning på Sørenga med representant fra Sørenga Utvikling. Sørenga er et nytt strøk i Fjordbyen i Oslo. Strøket bygges på 1900-tallets kaianlegg utenfor det historiske Sørenga. Utbyggingen er del av Bjørvika-prosjektet. Vi får er introduksjon med fokus på historikken, miljøutfordringer, utbyggingen, badeområdet mm.

Etterpå håper vi å få samlet flest mulig av dere til italiensk festmiddag hos Cargo Restaurant & Bar på Sørengkaia 99.

Vi anbefaler deg til å være tidlig ute med bestilling av hotellrom. Frist for å bestille hotellrom er utsatt til 21. oktober, og frist for selve temamøtet er 26. oktober. Les mer om dette og øvrig påmeldingsinfo i Program temamøte som oppdateres fortløpende.

 

Velkommen til Oslo! Vi er klar for din påmelding.

Comments are closed.