PFAS-forurensning i grunnen. Oppsummering fra workshop 26. november 2015

Grunnen ved ca. 50 norske flyplasser er forurenset av per-og polyflourerte alkylstoffer (PFAS) som har blitt brukt i brannskum ved brannøvelser. Miljødirektoratet arrangerte i samarbeid med problemeiere og Miljøringen en heldags workshop om PFAS i grunn, i november 2015. Du finne rapporten på denne linken:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Oktober-2016/PFAS-forurensning-i-grunnen–Oppsummering-fra-workshop-26-november-2015/

 

 

Comments are closed.