Foredragene fra temamøtet 2.-3. november er på plass i arkivet

Takk til alle foredragsholdere, møteledere og deltakere for flott engasjement på temamøtet hos Miljødirektoratet i går. Temaet denne gang var «Miljøforvaltning i kommunene – utfordringer og erfaringer».

Foredrag fra alle temamøter legges fortløpende inn under «Arkiv»-sidene våre. Les mer på Arkiv temamøter 2015 – 2016. Her finner du også foredragene fra 2. og 3. november. Masse interessant fagstoff!

Comments are closed.