Velkommen til NORDROCS 2022 og «first call for abstracts»

Kjære Miljøringen-venner! Kanskje du kan få gjort noe med dette i juleferien?   Etter to år med utsettelse på grunn...

Miljøringenprisen for 2021 gikk til NGI-prosjektet «Bærekraftig gjenvinning av betong»

Vinnerprosjektet med prosjektleder Cathrine Eckbo i spissen startet i 2019 ved at NGI tok kontakt med flere aktører i betong-...

Presentasjonene fra temamøtet «Massehåndtering/overvåking» finner du under arkiv

Miljøringen takker foredragsholdere og deltakere for et engasjerende temamøte. Det var godt besøkt både fysisk hos Miljødirektoratet og digitalt.  Totalt...

Velkommen til seminar 17.-18. november: «Massehåndtering/overvåking»

Miljøringen er glade for å endelig kunne invitere til fysisk seminar, denne gangen med tema «Massehåndtering/overvåking». Seminaret går over to...

Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver for forurensning hos Statsforvalteren i Nordland

Vil du jobbe med forurensningssaker i Norges vakreste fylke? «Klima- og miljøavdelinga har ledig en prosjektsstilling med varighet ut 2022....

Ledig stilling som senioringeniør i seksjon for hav og sediment hos Miljødirektoratet

«Vi søker en medarbeider med god kunnskap og pågangsmot til stilling i seksjon for hav og sediment (HHS). I denne...

Invitasjon til å sende inn forslag til presentasjon på Miljøringens temamøte «Massehåndtering og overvåkning»

Kjære Miljøringen-venner  Onsdag 17. – torsdag 18. november 2021 arrangerer Miljøringen et seminar med hovedtema «Massehåndtering og overvåking». Vi inviterer...

Ny frist 15. oktober! Miljøringenprisen 2021. Vi inviterer til nominering av kandidatprosjekt!

Vi fikk inn kun to kandidatprosjekter innen fristen. Disse var gode, men vi ønsker oss likevel noen flere kandidater for...

Velkommen til kurs i prøvetaking av forurenset sediment MR-SED-PRØVE (FULLTEGNET)

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til to-dagers kurs i prøvetaking av sedimenter. MR-SED-PRØVE       mandag 11.- tirsdag 12. oktober 2021 ...

Presentasjoner fra webinar «Massetipper og deponier – nå og fremover»

Presentasjonene fra webinaret «Massetipper og deponier – nå og fremover» som ble arrangert den 7. september ligger nå under «Arkiv»...