Dr.techn. Olav Olsen AS er blitt medlem av Miljøringen!

Vi ønsker Dr.techn. Olav Olsen AS hjertelig velkommen som nytt medlem, med Kirsti Tønnessen som vår kontaktperson. Kirsti beskriver Dr.techn. Olav Olsen AS slik:

«Dr.techn. Olav Olsen AS består av rådgivende ingeniører innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk og hydrologi. Vi tilbyr geoteknisk og miljøteknisk rådgivning og prosjektering for alle faser i byggeprosjekter, fra vurderinger av grunnforhold, konseptstudier og reguleringsplaner til samspillsfaser og detaljprosjektering og byggeplassoppfølging».

Les mer om Dr.techn. Olav Olsen AS på www.olavolsen.no

Comments are closed.