Kursene MR-GRUNN-PRØVE er fulltegnet

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til MR-GRUNN-PRØVE som er et to-dagers kurs i miljøprøvetaking. Vi har satt opp to...

Ledig stilling som Environmental Specialist hos Norsk Hydro

Les mer om stillingen her.

Ledig stilling som Environmental Remediations Manager hos Norsk Hydro

Les mer om stillingen her.

Envir AS er blitt medlem av Miljøringen!

Vi ønsker Envir hjertelig velkommen som nytt medlem, med John-Erik Vorland som vår kontaktperson. John-Erik beskriver Envir slik: «Envir mottar,...

Ledig stilling som Kvalitets- og HMS-leder hos Miljøteknikk Terrateam AS

Utlysning av stilling som KHMS-leder

Miljøteknikk Terrateam AS er blitt medlem av Miljøringen!

Vi ønsker dere hjertelig velkommen. Jens K. Rønning er daglig leder og vår kontaktperson. Han beskriver virksomheten slik: «Miljøteknikk Terrateam...

God sommer til alle Miljøringen-venner

Vi lover dere en spennende høst med mye på programmmet. 7. september 2021: Webinar med arbeidstittel «Massetipper og deponier –...

Rune Storli, Achillefs Zervos og Anny Qvale er tildelt Miljøringen studentstipend for 2021

Rune Storli (UiB / Biologi / Miljøtoksikologi) tildeles 15 000 NOK. Tittelen på masteroppgaven hans er «Kjemisk fraksjonering i kombinasjon med...

Ledig stilling som miljørådgiver hos Multiconsult

Les mer på https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=221533239  

Invitasjon til MR-GRUNN-HÅNDTERING

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til MR-GRUNN-HÅNDTERING som er et 1-dags digitalt kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553. Du...

Miljøringenprisen 2021. Vi inviterer til nominering av kandidatprosjekt

Kjære medlemmer. Som de fleste har fått med seg, endret vi i fjor Miljøringenprisens kriterier og formål. Nå tildeler vi...

SedNet Conference 2021

Dear sediment professional,   At the SedNet 2021 conference a series of sessions aiming to explore Sediment Challenges and Opportunities...