Velkommen til temamøte tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018

Hovedtemaene denne gang er «Opprydning i havner og deponier – erfaringer, utfordringer og etterbruk».  Temadagene skal foregå i Sandefjord på...

AquaConSoil May 20th – May 25th 2019. Call for abstracts

ANNOUNCEMENT CALL FOR ABSTRACT AND OPENING REGISTRATION. AquaConSoil is the international conference focusing on the sustainable use and management of...

Velkommen til kurs i prøvetaking av forurenset sediment

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til MR-SED-PRØVE som er et to-dagers kurs i prøvetaking av sedimenter. Du kan velge...

Rapporten Status of local soil contamination in Europe er oppdatert

Her finner du den oppdaterte rapporten om Tilstanden for forurenset grunn i Europa:  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107508/jrc107508_2018.1264_src_final_progress_in_the_management_contaminated_sites_in_europe_eur_29124_en_online-final_1.pdf    

Call for Experts on Soil Pollution. From assessment to remediation. Deadline 1 October 2018

FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk søker ekseperter på forurenset jord til å sitte i to arbeidsgrupper. A Working...

Invitasjon til Webinar

Kanskje er dette Webinaret som NIVA inviterer til er interessant for Miljøringens medlemmer. Det tar for seg hvordan finansiering av...

SedNet Confernce 2019. Call for abstracts

https://sednet.org/sednet-conference-2019/    

Klart for NORDROCS 2018!

NORDROCS 2018 går av stabelen i Danmark (3.-6. september), se program og annen info på  www.nordrocs.org. Om to år er det...

Kommende Battelle konferanser

The Tenth International Conference on Remediation and Management of Contaminated Sediments February 11-14, 2019 – New Orleans, Louisiana Contact Email: sedimentscon@battelle.org...

To-dagers prøvetakingskurs i sedimenter til høsten!

Under planlegging: Prøvetakingskurs for forurenset sediment “Kartlegging av forurensningssituasjonen og kontroll/overvåking av gjennomførte tiltak i resipienter”. MR-SED-PRØVE 1:       Tirsdag 18....