Rune Storli, Achillefs Zervos og Anny Qvale er tildelt Miljøringen studentstipend for 2021

Rune Storli (UiB / Biologi / Miljøtoksikologi) tildeles 15 000 NOK. Tittelen på masteroppgaven hans er «Kjemisk fraksjonering i kombinasjon med reseptorbaserte bioassays for å identifisere giftstoffer eller fraksjoner i forurenset sediment fra Byfjorden». Rune ønsker i hovedsak å bruke stipendet til å delta på konferansen «Pollutant Respons In Marine Organisms» som avholdes i Gøteborg våren 2022. Her vil han også presentere resultater fra egen masteroppgave i form av en poster.

Achillefs Zervos (NTNU / Environmental Toxicology and Chemistry) tildeles 7 500 NOK. Tittelen på masteroppgaven er “Are rare earth elements emerging contaminants of concern in the marine environment in Norway?». Achillefs ønsker økonomisk støtte til å dekke reisekostnader for feltarbeid, og vil også delta på konferanser i inn- og utland.

Anny Qvale (NMBU / Kjemi og bioteknologi / Miljøkjemi) tildeles 7 500 NOK. Tittelen på masteroppgaven er «Effect of waste-based sorbents on the mobility and leaching of per- and polyfluoroalkyl substances in natively contaminated soil». Anny ønsker å bruke stipendet til å dra på et internasjonalt PFAS symposium høsten 2021; FLUOROS 2021. Symposiumet vil avholdes i Providence (Rhode Island, USA), og omhandler fluorerte forbindelser og deres innvirkning på både menneskets og miljøets helse.  

Styret i Miljøringen har vurdert vinnersøknadene som spesielt relevante og med spennende temaer som trenger mer forskning. Det er også svært positivt at det er ønske om å presentere egne resultater og forskning på konferanser i inn- og utland.

Gratulerer til Rune, Achillefs og Anny, og lykke til med arbeidet videre! Vi ser fram til å høre mer fra dere, sannsynligvis på et av våre temamøter.

Miljøringen mottok i alt 6 gode søknader for 2021. Vi ønsker å takke  dere andre som også søkte, og lykke til med masteroppgaven! Samtidig minner vi om muligheten til å søke igjen ved neste anledning som er 1. mai 2022.

Comments are closed.