Miljøteknikk Terrateam AS er blitt medlem av Miljøringen!

Vi ønsker dere hjertelig velkommen. Jens K. Rønning er daglig leder og vår kontaktperson. Han beskriver virksomheten slik:

«Miljøteknikk Terrateam AS driver behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall/ industriavfall i Mo Industripark i Mo i Rana. I nedlagte gruveganger i Mofjellet støpes stabiliserte og solidifiserte masser inn som godkjent sluttbehandling. Vi har et sterkt fokus på gjenvinning av avfall og dette er en økende aktivitet for selskapet. For tiden har gjennomfører vi flere FoU-prosjekter relatert til gjenvinning i samarbeid med bl.a lokale smelteverk og Sintef Helgeland.

Vi er et samfunnsnyttig selskap i en spennende og avgrenset bransje med stort fokus på bærekraft og sirkulære løsninger. Les mer om oss på www.terrateam.no eller på vår Facebookside».

Comments are closed.