Envir AS er blitt medlem av Miljøringen!

Vi ønsker Envir hjertelig velkommen som nytt medlem, med John-Erik Vorland som vår kontaktperson. John-Erik beskriver Envir slik:

«Envir mottar, mellomlagret og behandler lett forurensede gravemasser i TK1-4 kan også ta imot TK5 for mellomlagring og direkte nedstrøm.

Vi holder til i Simonsviken Næringspark på Laksevpg utenfor Bergen. Vi har også utviklet en metode for friskmelding av jord som inneholder invaderende fremmede arter som Parkslirekne, Lupiner m. flere.»

Les mer om Envir på www.envir.no

Comments are closed.