Sea Eco er blitt medlem av Miljøringen

Vi er nå 100 medlemmer! Vi ønsker Sea Eco hjertelig velkommen. Sea Eco er et konsulentfirma med kontor på Engenes og i Harstad. Tone Rasmusseen er daglig leder og vår kontaktperson. Sea Eco jobber med de fleste typer prøvetaking og miljøundersøkelser i vann og på land, samt mikrobiologi og drikkevannsanalyser. De har eget miljølaboratorium med akkrediteringer i henhold til NS ISO 17025.  Les mer om Sea Eco her.

 

Comments are closed.