Nye veiledere og klassegrenser fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har publisert veileder for testprogram av tildekkingsmasser, nye grenseverdier for vann, sediment og biota og revidert veileder for risikovurdering av forurenset sediment.

 

Testprogram for tildekkingsmasser

 

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota

 

Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

 

Comments are closed.