Velkommen til kurs i prøvetaking av forurenset sediment

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til MR-SED-PRØVE som er et to-dagers kurs i prøvetaking av sedimenter. Du kan velge mellom to identiske kurs:

MR-SED-PRØVE 1:   Tirsdag 18. og onsdag 19. september 2018
MR-SED-PRØVE 2:   Torsdag 18. og fredag 19. oktober 2018
(FULLT, ingen ekstraplasser igjen)

Kurssted dag 1:        NGI, Sognsveien 72 ved Ullevål Stadion, Oslo 
Kurssted dag 2:        På Lysaker brygge og om bord i F7F Trygve Braarud

Kursene arrangeres av Miljøringen med NGI og NIVA som kursholder og med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Kursene gjennomføres for første gang i år, og planen er at de skal gå annethvert år.
Her finner du program og kursinfo.

PÅMELDINGEN ER I GANG!

Fint om du deler til kollegaer som du tror har nytte av kurset.

Comments are closed.