Foredragene for temamøtet i Sandefjord 13. og 14. november 2018

Vi vil takke 117 deltakere og 25 foredragsholdere for et engasjerende temamøte om «Opprydning i havner og deponier. Erfaringer, utfordringer og etterbruk».

Ikke minst takk til programkomiteen vår som denne gang besto av styremedlemmene Camilla Østerlie Borgersen (Trondheim kommune) , Kristin Kaasa (NRC Norge) og Geir-Andrè Thorstensen (Rambøll).

Presentasjonene ligger under “Arkiv”, som ligger på menylinjen helt til høyre. Her finner du også presentasjonene fra tidligere temamøter holdt av Miljøringen.

Comments are closed.