Rapporten Status of local soil contamination in Europe er oppdatert

Her finner du den oppdaterte rapporten om Tilstanden for forurenset grunn i Europa:

 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107508/jrc107508_2018.1264_src_final_progress_in_the_management_contaminated_sites_in_europe_eur_29124_en_online-final_1.pdf

 

 

Comments are closed.