Miljøringen ønsker alle en gledelig jul og alt godt i det nye året!

Takk for et spenndende 2018. Vi ser fram til 2019 med nye temamøter og kurs og det gode engasjementet fra dere! Miljøringen ønsker å være en inspirerende møteplass for bransjen.

Det som allerede er bestemt er at årets første temamøte/årsmøte blir hos Miljødirektoratet i Oslo 6. og 7. mars. På kurssiden er det MR-SED-RISIKO og MR-GRUNN-RISIKO som står for tur. Tidspunkt foreløpig ikke planlagt, men det blir ett til våren og ett til høsten. Det er bare å følge med!

Comments are closed.