Info om Miljøringens temamøte i Hammerfest i juni / Invitasjon til abstracts

Hei! Forberedelsene er godt i gang til Miljøringens temamøte i Hammerfest 8.-9. juni 2017.

Vi setter nå sammen et faglig inspirerende program basert på følgende temaer:

  1. Sedimenter:Erfaringer fra prosjekter, oppryddinger og utdyping, effekter, FoU
  2. Akuttforurensning og beredskap:f. eks. oljevern, oljeforurensning, annen akuttforurensning, gjennomførte tiltak, in situ tiltak
  3. Nordområdene: f.eks. polarforskning, forurenset grunn i nord, PFOS, Svalbard, tiltak, erfaringer, problemløsing

Vi har allerede foredragsholdere fra bl.a. Kystverket og Framsenteret klare.

Dersom du eller en av dine kolleger arbeider med disse temaene og ønsker å dele kunnskapen med Miljøringen, så send et «abstract» på cirka 200 ord (Bruk gjerne dette skjemaet) innen 24. mars til post@miljoringen.no.

Dette er en gylden anledning til å presentere noe du arbeider med, brenner for eller ønsker å diskutere blant faglige kolleger. Miljøringen er et spennende forum med aktører fra bl.a. rådgivere, myndigheter, tiltakshavere, entreprenører, laboratorier. Foredragene engasjerer fra ulike perspektiver.

Du vil få beskjed om foredraget ditt er antatt kort tid etter.

Foredragsholdere får fri deltakelse på hele temamøtet og det sosiale arrangementet. Reise og overnatting må dekkes selv.

Temamøtet holdes på Scandic Hammerfest, og Miljøringen har reservert rom her fra 7.- 9. juni for kr 1228 per natt. Programmet starter kl. 0900 torsdag 8. juni og avsluttes kl. 1400 fredag 9. juni. Det vil bli en uformell sammenkomst på kvelden onsdag 7. juni. Kveldsarrangementet torsdag 8. juni blir på Mikkelgammen med nettverksbygging og lokal bevertning og kultur:


Foto: visithammerfest.no

Det kan lønne seg å bestille fly allerede nå. Benytt gjerne anledningen til å forlenge oppholdet i helgen. Hva med å utforske Finnmark i juni med sine muligheter for fantastiske naturopplevelser i midnattssol?

 

 

Comments are closed.