Oslo Havn KF er blitt medlem av Miljøringen

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Oslo Kommune. De er eier og forvalter av kommunes sjøområder og store landområder. Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Hver uke anløper mellom 50 og 70 skip havna. Oslo Havn arbeider kontinuerlig med ulike prosjekter relatert til graving og mudring. Miljøringen ønsker Oslo Havn KF velkommen som medlem. Heidi Neilson, som er leder av plan og miljøseksjonen i Oslo Havn, vil være kontaktperson opp mot Miljøringen.

Comments are closed.