Ecofact AS er blitt medlem av Miljøringen

Ecofact AS har de senere årene bygget opp en god kompetanse på kartlegging og overvåkning av forurensede miljøer. Vi har gjennomført en rekke undersøkelser i sjø, på land og i ferskvann. Vi har gjennomført undersøkelser i områder som spenner fra mindre småbåthavner til større havneområder, etter Miljødirektoratets veiledere. Vi har også erfaring med flere oppdrag på forurenset grunn. I ferskvann har Ecofact AS personell med nærmere 30 års erfaring på resipientundersøkelser.

Miljøringen ønsker Ecofact AS velkommen som medlem!

Comments are closed.