Ny veileder til forurensningsforskriften kapittel 2, M 820 2016

Veilederen «Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2- TA 2913/2012» og  «Kommentar til forurensningsforskriften kapittel 2, TA 2912/2012» er slått sammen til Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2 M 820 2016.

Den ligger her:

http://miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/September-2017/Veileder-til-forurensningsforskriften-kapittel-2—forskrift-om-opprydding-i-forurenset-grunn-ved-bygge-og-gravearbeider/

 

Med hilsen
Kine Martinsen
seniorrådgiver, seksjon for avfall og grunnforurensning,

Miljødirektoratet 

 

Comments are closed.