MR-RISG 2. NB kurssted er endret!

Miljøringen inviterer medlemmer og andre i privat sektor og offentlig forvaltning til 

Todagers-kurset MR-RISG:

Forurensningsforskriftens kap. 2 og veileder TA-2553 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 

MR-RISG 1:         Mandag 4. til tirsdag 5. september 2017  (avviklet med meget gode tilbakemeldinger!)
MR-RISG 2:         Tirsdag 26. til onsdag 27. september 2017 (fullt)

hos NGI (NB endret kurssted!). 

MR-RISG 1 og MR-RISG 2 er identiske kurs. De arrangeres av Miljøringen med NGI som kursholder og Miljødirektoratet som støttespiller. Her finner du kursprogram og påmeldingsinfo

PÅMELDINGEN ER I GANG!

Comments are closed.