Veidekke søker etter personer med anleggserfaring og miljøkompetanse. 3 ledige stillinger!

Aktuelle stillinger er :

Prosjektleder / Anleggsleder, massemottak / deponier

Avdelingen utvikler, prosjekterer og drifter Veidekkes mottak for rene og forurensede masser. Virksomheten har sitt tyngdepunkt i kommunene rundt Oslo, men er i ferd med å bygge ut en nasjonal infrastruktur for mottak, behandling og deponering av masser. Vi søker en prosjektleder med plankompetanse, kommersiell legning og relevant erfaring som kan bidra i dette arbeidet.

Prosjektleder / Anleggsleder, forurenset grunn

Nå søker vi en erfaren prosjektleder/anleggsleder innen forurenset grunn med tung miljøkompetanse som kan være med å bygge virksomheten i vår riveavdeling videre. Ønsket bakgrunn kan være fra entreprenør, konsulentvirksomhet, deponi/avfall eller miljømyndighetene. Veidekkes riveavdeling omsetter for ca. 150 millioner kroner i året, hovedsakelig innenfor riving og forurenset grunn. Avdelingen utfører arbeider både internt og for eksterne kunder, og er et ressurssenter for miljø i Veidekke.

Prosjektleder / Anleggsleder, riving

Nå søker vi en erfaren prosjektleder med kunnskap om maskiner, miljø samt god driftsforståelse som kan være med å bygge virksomheten i vår riveavdeling videre. Veidekkes riveavdeling omsetter for ca. 150 millioner kroner i året, hovedsakelig innenfor riving og forurenset grunn. Avdelingen utfører arbeider både internt og for eksterne kunder, og er et ressurssenter for miljø i Veidekke.

Se  full annonsering på http://veidekke.no/jobb/

Comments are closed.