NORDROCS 2016 First call for abstracts

NORDROCS 2016 avholdes fra 5. til 8. september 2016 på Aalto University, Espoo, Finland. Miljøringen deltar som medarrangør. NORDROCS 2012 ble holdt i Oslo med stor suksess og går på rundgang mellom de nordiske landene. I 2016 ser vi fram til å besøke Finland, der Baltikum også inviteres spesielt til å delta.

I disse dager annonseres «First call for abstracts». Invitasjonen er klar og ligger her: http://nordrocs.org/wp-content/uploads/2015/10/1stCall20162.pdf. Her finner du også informasjon om temavalg og mal for abstracts.

NORDROCS er en fin anledning til å publisere og presentere egne arbeider i et nordisk forum, både med foredrag og poster. Fellesskap med fagpersoner i de andre nordiske landene (og Baltikum) gir anledning til kunnskaps- og erfaringsutveksling, og lærdom om andre problemstillinger og markeder, samt annen forvaltning enn slik vi har det her hjemme.

Fristen for innsending er 31. januar. Vi oppfordrer Miljøringens medlemmer til å delta!

 

Comments are closed.