Studenter! Søk på Miljøringens studentstipend! Søknadsfrist 1. november 2015

Til masterstudenter og veiledere innen fagområdet FORURENSET GRUNN / FORURENSEDE SEDIMENTER.

Miljøringen opprettet i 2014 «Miljøringens studentstipend». Formålet med stipendet er å inspirere masterstudenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Frist for å søke om neste tildeling er 1. november 2015. Årlig tildeles inntil kr. 20.000,- til ett eller fordelt på to stipender. Det ble delt ut ett stipend i vår på 10 000 kr.

Dere kan lese mer om ordningen i statuttene. Søknaden kan sendes på mail til post@miljoringen.no.

Ordningen er også publisert i Legathåndboka http://www.legathandboken.no/Fagorientert/Undervisning/Miljoeringens-studentstipend

Litt om Miljøringen

Miljøringen er et forum for

  • eiere av forurenset grunn og sedimenter
  • myndigheter som legger rammebetingelser
  • FoU-institusjoner og rådgivningsfirmaer som arbeider med problemløsning
  • leverandører og entreprenører som bidrar til tekniske løsninger på problemene

Miljøringen skal være en aktiv formidler av informasjon slik at det velges miljøriktig og kostnadseffektiv teknologi ved opprenskning av forurenset grunn og sedimenter.

Miljøringen skal være et bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter, FoU-miljøer og internasjonale nettverk.

Miljøringen skal formidle behov fra medlemmene til utdannings- og forskningsmiljøene, slik at fagområdene videreutvikles og etterspurt rekruttering oppnås.

 

Lykke til med søknaden!

 

Miljøringen er opptatt av rekruttering til bransjen vår. Dersom dere kjenner noen som holder på med master innen fagområdet FORURENSET GRUNN / SEDIMENTER og tilgrensende fagområder, vennligst del.

 

 

Comments are closed.