Rapporter om vann og rensetiltak – inkl. siltgardinbruk. Hindring av spredning av partikler og/eller plastfibre

Dette var tema på Miljøringenmøtet 27.-28. oktober i Stavanger. Fra Miljøringenmedlem Turid Winther-Larsen (nå ansatt i Forsvarsbygg futura, tidligere i Statens vegvesen) har vi i denne sammenheng fått link til siltgardinrapporten hun laget da hun jobbet i Statens vegvesen:

http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/NORWAT/Publikasjoner/_attachment/446565?_ts=13d44c902e8&fast_title=SVVrapport+205+Siktgardiner.pdf

på side 8 vises skissen for renseløsningen AF laget på Sørenga ifm. senketunnelprosjektet. Ellers viser hun også til interessante rapporter om fiber i sprøytebetong her: http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/NORWAT/Publikasjoner

 

 

Comments are closed.