Fra Miljødirektoratet: Veileder for forurenset grunn brukes feil

Veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» er ikke til for å vurdere om noe er farlig avfall eller ikke. Det kan føre til spredning av miljøgifter og fare for helse og miljø.

Les mer her.

 

Comments are closed.