Kunngjøring om Årsmøte i Miljøringen 16. mars 2017

Årsmøtet avholdes 16. mars 2017 hos NGI, Oslo i forbindelse med årets første temamøte. Sett av datoen! Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til å sende minst en person til årsmøtet. Forslag til Årsmøtet skal være styret i hende 4 uker før møtet (dvs. innen 16. februar 2017). Forslag sendes på mail til post@miljoringen.no.   Programmet for […]

Les mer

Invitation to submit a manuscript in The Journal of Soils and Sediments

The Journal of Soils and Sediments (IF = 2,206) will publish a Special Issue under the theme “contaminated lands and sediments”. The dead line for submissions is 12 February 2017.  All papers to be published in this SI should have a Nordic aspect and preferably focus on the following topics: –        circular economy in the […]

Les mer

Miljøringenprisen 2017! Vi ønsker forslag til kandidater innen 31. januar 2017

Kjære medlemmer!  Vi ønsker alle et riktig godt nyttår! Vi starter året som vi pleier ved å be dere om forslag til kandidater for MILJØRINGENPRISEN for dette året! Miljøringen ønsker å belønne personer som gjennom sin aktivitet har satt  fokus på fagfeltet forurenset grunn og sedimenter på en positiv måte. Dette gjør vi ved å […]

Les mer

Miljøringen ønsker alle en gledelig jul og alt godt i det nye året!

Vi ser fram til et 2017 med flere interessante temamøter, kurs og godt engasjement fra dere! Det som allerede er bestemt er at årets første temamøte/årsmøte blir på NGI i Oslo torsdag 16. mars. Vi har også startet planleggingen av sommerens temamøte.  På kurssiden har vi planer om både MR-RISS (sedimentkurs) og MR-RISG (kap. 2-kurs). Det er bare […]

Les mer

Seabed solutions er blitt medlem av Miljøringen

Vi ønsker dem hjertelig velkommen. Atle Karlsvik er Miljøringens kontaktperson for Seabed Solutions. Han kan fortelle dette om virksomheten:

Les mer

December eNewsletter SedNet

Dear sediment-expert, The December edition of the SedNet eNewsletter is now available on http://sednet.org/news/newsletter/newsletter-december-2016/   Contents: Deadline Abstracts 10th SedNet Conference 14-17 June 2017: 16 January 2017 SEDITERRA and SEDRIPORT SedNet-ICPDR-ICPER Round Table Discussion Portuguese coastal evolution of low-lying sandy beaches in the last 50 years The Sand Motor pilot after five years: building with […]

Les mer

Oppdatert faktaark M-14 om gjenbruk av betong

I påvente av at forskriftsforslaget for gjenbruk og sanering av betongavfall skal vurderes av departementene før det sendes på høring, så er nå faktaarket M-14 oppdatert i tråd med vårt forslag til forskrift. Faktaarket speiler Miljødirektoratets syn på når betong kan gjenvinnes uten tillatelse.

Les mer

NICOLE E-News December 2016

NICOLE E-News December 2016 A successful workshop and the future of NICOLE NICOLE successfully hosted its 20-year celebration workshop in Amsterdam on the 3rd and 4th November 2016. The workshop programme and venue, a site successfully transformed from an abandoned gas factory into an attractive cultural hotspot, combined to paint a picture of changing views and […]

Les mer

Ledig stilling hos Golder Associates AS

Miljøseksjonen hos Golder Associates AS har ledig stilling som seksjonsleder ev. senior prosjektleder.

Les mer

NGI lyser ut stillinger

Sterke fagpersoner innen miljøteknologi søkes. Søknadsfrist: 10.12.2016   Nyutdannet? Vil du jobbe med miljøfag på NGI? Søknadsfrist: 10.12.2016

Les mer

SAVE THE DATE – 5 December 2016, 9:30 – 18:00 hrs – Soil Stakeholders’ conference

Kanskje noen av Miljøringen medlemmer er interessert i å lære mer om (og bidra til) arbeidet med jord på EU-nivå? 5. desember holdes et møte i Brussel for alle med interesse i jord. Det vil blant annet være et eget tema på forurenset grunn. Deltagelse på møtet er gratis, men man må betale reisen selv.

Les mer

Håkon Skumsrud Børresen er tildelt Miljøringens studentstipend for høsten 2016!

Håkon Skumsrud Børresen, som holder på med mastergrad innen miljøgeologi ved Universitetet i Oslo i, er tildelt høstens studentstipend på 10 000 kr! Oppgavens tittel er”Geochemical and mineralogical evaluation of mineral–water reactions and leaching potential in a blackshale depot”.  Håkon vil undersøke mineralreaksjoner i forvitring av alunskifer, og dermed forsuring og utlekking av tungmetaller til miljøet. Mulige deponeringsalternativer […]

Les mer