Oppdatert faktaark M-14 om gjenbruk av betong

I påvente av at forskriftsforslaget for gjenbruk og sanering av betongavfall skal vurderes av departementene før det sendes på høring, så er nå faktaarket M-14 oppdatert i tråd med vårt forslag til forskrift. Faktaarket speiler Miljødirektoratets syn på når betong kan gjenvinnes uten tillatelse.

Les mer

NICOLE E-News December 2016

NICOLE E-News December 2016 A successful workshop and the future of NICOLE NICOLE successfully hosted its 20-year celebration workshop in Amsterdam on the 3rd and 4th November 2016. The workshop programme and venue, a site successfully transformed from an abandoned gas factory into an attractive cultural hotspot, combined to paint a picture of changing views and […]

Les mer

Ledig stilling hos Golder Associates AS

Miljøseksjonen hos Golder Associates AS har ledig stilling som seksjonsleder ev. senior prosjektleder.

Les mer

NGI lyser ut stillinger

Sterke fagpersoner innen miljøteknologi søkes. Søknadsfrist: 10.12.2016   Nyutdannet? Vil du jobbe med miljøfag på NGI? Søknadsfrist: 10.12.2016

Les mer

SAVE THE DATE – 5 December 2016, 9:30 – 18:00 hrs – Soil Stakeholders’ conference

Kanskje noen av Miljøringen medlemmer er interessert i å lære mer om (og bidra til) arbeidet med jord på EU-nivå? 5. desember holdes et møte i Brussel for alle med interesse i jord. Det vil blant annet være et eget tema på forurenset grunn. Deltagelse på møtet er gratis, men man må betale reisen selv.

Les mer

Håkon Skumsrud Børresen er tildelt Miljøringens studentstipend for høsten 2016!

Håkon Skumsrud Børresen, som holder på med mastergrad innen miljøgeologi ved Universitetet i Oslo i, er tildelt høstens studentstipend på 10 000 kr! Oppgavens tittel er”Geochemical and mineralogical evaluation of mineral–water reactions and leaching potential in a blackshale depot”.  Håkon vil undersøke mineralreaksjoner i forvitring av alunskifer, og dermed forsuring og utlekking av tungmetaller til miljøet. Mulige deponeringsalternativer […]

Les mer

AquaConSoil 2017 in Lyon – Deadline for abstract submission extended till 30 November

Dear colleagues, We would like to inform you that the deadline for abstracts submission for the AquaConSoil 2017 conference is extended till November 30. You can submit an abstract via the conference homepage (www.aquaconsoil.org.) to one of the following topics: Assessment and monitoring of soil, water and sediment quality Risk assessment Advances in remediation technologies […]

Les mer

Ledig stilling hos Golder Associates AS

Golder Associates AS i Drammen ønsker å ansette en senior prosjektleder med erfaring som miljøteknisk konsulent innen forurenset grunn.

Les mer

Foredragene fra temamøtet 2.-3. november er på plass i arkivet

Takk til alle foredragsholdere, møteledere og deltakere for flott engasjement på temamøtet hos Miljødirektoratet i går. Temaet denne gang var “Miljøforvaltning i kommunene – utfordringer og erfaringer”.

Les mer

Ny veileder fra Miljødirektoratet: Tilstandsrapport for industriområder

Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften §§36-21 og 36-22. Rapporten skal utarbeides for alle virksomheter som er omfattet av direktivet og som kan utløse ny forurensning eller spredning av forurensning med farlige stoffer i jord og grunnvann.  Veilederen redegjør for hvilke kriterier som utløser krav om tilstandsrapport, omfanget av […]

Les mer

PFAS-forurensning i grunnen. Oppsummering fra workshop 26. november 2015

Grunnen ved ca. 50 norske flyplasser er forurenset av per-og polyflourerte alkylstoffer (PFAS) som har blitt brukt i brannskum ved brannøvelser. Miljødirektoratet arrangerte i samarbeid med problemeiere og Miljøringen en heldags workshop om PFAS i grunn, i november 2015. Du finne rapporten på denne linken:

Les mer

Velkommen til temamøte er 2. og 3. november hos Miljødirektoratet i Oslo

Tema denne gang er  ”Miljøforvaltning i kommunene – utfordringer og erfaringer”. Vi har med oss foredragsholdere fra både myndighetssiden, tiltakshavere og rådgivere. Flere kommuner skal fortelle om sin hverdag og arbeidet med forurenset grunn. Vi får også presentert interessante case sett fra ulike aktørers ståsted. Mange spennende problemstillinger belyses, som håndtering av lensevann, gjenbruk av […]

Les mer