Høring av forslag til Norsk Standard prNS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster

Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K126 Komité for Turbiditet i felt. Standarden angir krav og retningslinjer til den som utfører eller bestiller turbiditetsmålinger for å kartlegge partikkelspredning ved tiltak og virksomheter i marint vann, brakkvann og ferskvann. Standarden omfatter planlegging; innsamling av bakgrunnsinformasjon; bestemmelse av referanseverdier, bakgrunnsverdier og alarmgrenser; krav […]

Les mer

Premium Green Technologies Norway AS er blitt medlem av Miljøringen

Vi ønsker dem hjertelig velkommen! Du kan lese mer om selskapet her.

Les mer

Nytt miljøprøvetakingskurs 27. og 28. september – Grunnet stor interesse!

MR-PROV 3 27. og 28. september hos NGI i Oslo. Ledige plasser

Les mer

Bli med på NORDROCS 2016 i Finland

NORDROCS 2016 arrangeres i Finland fra 5. til 8. september 2016. Konferansestedet er Universitetet i Aalto, Espoo, som bare ligger 10-15 minutt med buss/bil fra Helsinki flyplass.

Les mer

Fullt på de to første kursene i MILJØPRØVETAKING hos NGI i Oslo. Vi setter opp nytt kurs 27. og 28. sept.

Ledige plasser på MR-PROV 3. Se egen nyhet. MR-PROV 1: Mandag 29. og tirsdag 30. august 2016 FULLT MR-PROV 2: Tirsdag 13. og onsdag 14. september 2016 FULLT

Les mer

NICOLE E-News July 2016

Another great spring workshop in Vienna! On 16 and 17 June, NICOLE organized its 2016 Spring workshop on “Turning Failure into Success – what can we learn when remediation does not go as planned?”. The workshop received a large number of participants from more than 20 countries. The presentations were well-received and attracted several new NICOLE members. The […]

Les mer

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! Oversikt over høstens arrangementer

En spesiell takk til deltakerne våre. Her er noen bilder fra en flott spasertur langs Mjøsa i forbindelse med temamøtet vårt i Hamar i mai.                                           Vel møtt til våre arrangementer høsten 2016: Uke 35: […]

Les mer

Kommende Battelle-konferanser

Upcoming Conferences  January 9 – 12, 2017 The Ninth International Conference on Remediation and Management of Contaminated Sediments ContactEmail: sedimentscon@battelle.orgPhone: 1.614.424.7866     May 22 – 25, 2017 The Fourth International Symposium on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies  ContactEmail: biosymp@battelle.orgPhone: 1.614.424.7866 

Les mer

NICOLE E-News June 2016

NICOLE E-News June 2016 NICOLE: Spring Workshop 2016 : Vienna “Turning failure into success – What can we learn when remediation does not go as planned”15 – 17 June 2016, Vienna, Austria  There is continuous effort needed to manage land contamination in an effective way, and hence to find ways to optimize the current ways of […]

Les mer

Følg med: Nye prøvetakingskurs til høsten!

Vi planlegger to nye prøvetakingskurs i august / september. Invitasjon med program og påmeldingsinfo er snart klart.

Les mer

Ny rapport om vannforekomsters sårbarhet

“Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggs- og driftsfasen”

Les mer

Seminarreise til Argentina – rapport om mudringsprosjekt

Vår tidligere styreleder Jens Laugesen fra DNV GL forteller her om sin seminarreise til Argentina. Denne fikk han finansiert gjennom et stipend han fikk av Miljøringen som takk for sin innsats som styreleder. Jens  takker for en meget flott tur som ga han anledning til å blant annet se på et meget interessant mudringsprosjekt i en annen del […]

Les mer