NORDROCS 2020 – Second Call for abstracts – Utvidet frist 10. februar 2020!

NORDROCS 2020 arrangeres i Oslo, 8.-9. september 2020, med tilhørende mini-kurs 7. september og ekskursjoner 10. september.

Konferansen vil være på Scandic Holmenkollen Hotel med en fantastisk utsikt over byen og Oslofjorden. Organisasjonskomiteen oppfordrer dere nå  til å sende inn sammendrag/abstracts på engelsk.

Vi minner dere på at vi tar imot sammendrag/abstracts på engelsk innenfor emnene angitt i vedlegget Second Call for Abstracts. Bruk også vedlagte mal Template-abstracts. Fristen er utvidet til10. februar 2020. Sammendraget vil bli vurdert av en programkomité bestående av fagpersoner fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Mer informasjon om innsending av sammendrag finner du på konferansens webside: www.nordrocs.org. Muntlige presentasjoner og plakatpresentasjoner vil bli valgt basert på anbefalingene fra programkomiteen. For aksepterte muntlige presentasjoner vil vi etter bekreftelsen, be om en kort artikkel (maks. to sider) til konferanseprogrammet.

www.nordrocs.org vil bli oppdatert kontinuerlig etter hvert som programmet for konferansen tar form. Programmet vil være klart i april/mai 2020.

Hovedmålet for NORDROCS er «Crossing Borders» med mål om å dele og diskutere måten vi forvalter forurenset grunn og forurensede sedimenter i Norden. I de nordiske landene har vi en felles interesse og åpenhet når det gjelder utvikling i og utenfor landene våre. Dette gjelder også når det gjelder sanering av forurensede lokaliteter. De nordiske landene har store naturlige og demografiske variasjoner. Dette har ført til ulike tilnærminger og fokus på arbeidet med å rydde i forurensede lokaliteter. De fire landene har opparbeidet kunnskap om forskjellige måter å håndtere forurensede lokaliteter, noe som gir oss en flott mulighet til å lære av hverandre!

 

 

Comments are closed.