Velkommen til webinar og årsmøte tirsdag 23. mars 2021

Denne gangen holder vi fokus nesten utelukkende på «PFAS» med hele 13 foredrag sett fra ulikt ståsted.

PFAS-ene er noen av de verste miljøgiftene vi omgir oss med. De er tungt nedbrytbare, hoper seg opp i næringskjedene og sprer seg lett til vann, grunn og sedimenter. En del av stoffene kan gi alvorlige langtidseffekter på dyr og mennesker. PFAS-ene brukes blant annet i impregnering av tekstiler, i brannskum, matemballasje, slipp-belegg i kokekar og stekepanner, skismøring og i industriprosesser. PFOS og PFOA er de mest kjente. Begge er strengt regulert, og Norge har vært en pådriver for forbudet mot PFOA i EU.

I tillegg til dette får vi et spennende innlegg fra en av studentprisvinnerne for 2020 som vil presentere sitt masterarbeid. Til slutt deler vi ut Miljøringenprisen for 2020 til prosjektet «Tilbakeføring/naturrestaurering av Hjerkinn Skytefelt».

Alt er mer detaljert beskrevet i programmet vårt.

Det vil også bli avholdt et kort årsmøte i løpet av webinaret. Årsmøtepapirene ligger her.

Noen dager før webinaret/årsmøtet vil dere få tilsendt en link til TEAMS, som blir plattformen for møtet. Samtidig sender vi også ut kjøreregler for chat, slik at dere får god mulighet til å stille spørsmål under møtet.

Håper at så mange som mulig vil delta!

Påmelding.

FRIST FOR PÅMELDING: Mandag 22.03.2021. Ingen avbestillinger etter 22.03.2021 kl 1200.
Pris medlem: NOK 600.- + mva
Pris ikke-medlem: NOK 800.- + mva
Pris grupperom (dvs. flere deltakere fra et firma i samme rom): NOK 2000.- + mva
Pris fulltidsstudent: Gratis

Comments are closed.