Velkommen til Webinar om spredning av miljøgifter og Årsmøte 2020

Miljøringen inviterer til

  • Webinar om spredning av miljøgifter 
  • Årsmøte 2020 

Torsdag 28.05.2020 kl. 10.00 – 11.45

Et svært etterlengtet dokument for mange av Miljøringens medlemmer er «Spredningsveilederen». Endelig foreligger det høringsutkast til to veiledere, for henholdsvis spredning og risiko for human helse fra forurenset grunn. Disse vil bli presentert overordnet ifm. Miljøringens årsmøte 28. mai kl. 10.

Miljødirektoratet har også sendt på høring forslag til nye beregningsverktøy for å vurdere risiko for spredning og risiko for human helse fra forurenset grunn i Norge.

Frist for høringsuttalelser er 15. august 2020 og lenke til høringsdokumenter er her: https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/1079.

 

Program for webinar og årsmøte finner du her.

 

Noen dager før webinaret/årsmøtet vil dere få tilsendt en link til TEAMS, som blir plattformen for møtet. Samtidig sender vi også ut kjøreregler for chat, slik at dere får god mulighet til å stille spørsmål under møtet.

Håper at så mange som mulig vil delta!

 

For påmelding til begge arrangement klikk her:  PÅMELDING

Frist for påmelding er tirsdag 26.05.2020. Begge arrangement er gratis.

Comments are closed.