Velkommen til temamøte og årsmøte onsdag 14. og torsdag 15. mars 2018

Vi vil ha fokus på tre aktuelle emner denne gang:

  1. Plastforurensning 
  2. Tiltaksmetoder 
  3. Miljøplaner

Mer enn 20 kunnskapsrike foredragsholdere vil sette oss inn i ulike problemstillinger, metoder og erfaringer med emnene. Miljødirektoratet vil være på plass med siste nytt. Vi kan også nevne at Økokrim vil gi oss et innblikk i hvordan det jobbes med forurensningskriminalitet, mens en Miljøringeprisvinner vil fortelle oss om sirkulærøkonomi.

Onsdags ettermiddag vil vi inviterer dere med på Follobanen Besøkssenter i Bjørvika. Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt. Kvelden avsluttes med middag på hyggelige Olympen.

Alt er mer detaljert beskrevet i programmet der du også finner påmeldingsinfo.

Møtet finner sted hos Miljødirektoratet i Oslo.

Årsmøtepapirer vil ble sendt ut til medlemmene 3 uker før.

Comments are closed.