Velkommen til temamøte og årsmøte 6. og. 7. mars hos Miljødirektoratet

FORTSATT LEDEGE PLASSER!

Hovedtemaene denne gang er 1) PFAS og 2) BÆREKRAFT OG KLIMATILPASNING. 

Vi inviterte i januar til å sende inn abstracts innen disse temaene. Vi fikk god respons og nesten halvparten av foredragene i programmet er fra medlemmer som ønsker å presentere noe innen disse temaene – enten det er noe de arbeider med, brenner for eller ønsker å diskutere videre blant faglige kolleger. 

Samtidig har vi invitert Miljødirektoratet  både til å snakke om klimatilpasning, om mellomlagring og sluttdisponering av jord og steinmasser som ikke er forurenset, og ellers for å presentere siste nytt. Oslo kommune er invitert til å fortelle både om offentlige anskaffelser og om tiltak på søppeldeponier på Langøyene. Bærekraftsbegrepet er viktigere enn noen gang og belyses fra ulike vinkler. Bransjen vår står uten tvil overfor stadig nye utfordringer. Dette og mye mer!

Programmet onsdag avsluttes med et kort årsmøte og om kvelden samles de som ønsker det til hyggelig middag på Olympen – som vi pleier.

Alt er mer detaljert beskrevet i programmet der du også finner påmeldingsinfo. 

Årsmøtepapirer vil ble sendt ut til medlemmene 3 uker før.

Vi er klar for din påmelding!

 

Comments are closed.