Velkommen til temamøte i Oslo onsdag 8. og torsdag 9. november 2017

Velkommen til Miljøringens temamøte 8. og 9. november

Hovedtemaene denne gang er «Massehåndtering»  og «Spredningsvurdering». Temadagene skal foregå i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr. 

I løpet av to dager vil ulike foredragsholdere fortelle om utfordringer og caser innenfor disse temaene. Presentasjonene vil belyse forvaltning og håndtering av ulike massetyper, blant annet rene og forurensede masser, masser som inneholder svartelistede arter, tunellmasser, samt bruk av massene til ulike formål. En av våre studentprisvinnere vil fortelle oss om hvordan dumping av snø kan påvirke vann- og sedimentkvaliteten. Vi vil også få høre om hvordan mikroplast kan spres til sjø via snødumping og hvordan Oslo kommune håndterer sin snø.

I påvente av den nye spredningsveilederen, vil en bolk som dreier seg om vurderinger av spredning fra ulike utslipp. Vi får høre litt om ulike modeller og hvordan spredning fra anleggsvann vurderes.

Våre foredragsholdere kommer fra bedrifter som er medlemmer av Miljøringen, og representerer konsulenter, myndigheter og problemeiere. Takk til dere som har sendt oss abstracts på forhånd!

På ettermiddagen første dag blir det omvisning i det som skal bli det nye regjeringskvartalet. Vi får litt historikk, litt om pågående arbeider og et blikk mot nytt fremtidig kvartal.

Etter omvisning spiser vi fellesmiddag på Klosteret, som er kort gange fra regjeringskvartalet.

Mer detaljert informasjon finnes i Programmet/påmeldingsinfo.

 

Vi er klare for å motta din påmelding!

Comments are closed.