Velkommen til fagtreff 01. desember med Norsk vannforening

 
 

Mikroplast i avløp, hva er problemet og hva bør gjøres?

 

Velkommen til fagtreff 01. desember med Norsk vannforening

Mikroplast, det vil si alt fra plaststoffer i produkter som vaskemidler, kosmetikk og bilpleiemidler til plastposer som langsomt brytes ned i naturen, er blitt et aktuelt tema. 

Det pågår nå studier på seks avløpsrenseanlegg i nordiske land (Sverige, Finland og Island) for å vurdere om husholdninger og dermed avløpsanlegg, er en stor kilde og om det er hensiktsmessig å innføre krav til rensing for å fange opp også mikroplast. Det er nylig også satt i gang arbeider i Norge med sikte på å dokumentere kilder og behov for tiltak, samt kunne planlegge og dimensjonere disse. En av problemstillingene er om det er mulig eller ønskelig å sette i verk tiltak på renseanlegg for å redusere utslipp eller sikre slamkvalitet.

Fagtreffet vil legge fram foreløpige resultater fra disse undersøkelser, samt at det vil bli gitt en generell oversikt over problemet og mulige løsninger.

Les mer om programmet ved å følge linken nedenfor, eller gå inn på www.vannforeningen.no og velg fagtreff.

Program

Fagtreff er gratis og åpent for alle. Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

Tid: Mandag 01. desember kl 1200-1530
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo
Velkommen! 

Vennlig hilsen
Norsk vannforening
ved Tone Juel
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Norsk vannforening
post@vannforeningen.no
www.vannforeningen.no
Tlf: 22 94 76 25 / 402 81 149

Norsk vannforening
Tone Juel
rådgiver

tone.juel@tekna.no
Tlf: 22 94 76 00
Mob: 40281149

 

Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15, Oslo

Comments are closed.