Presisering av tekst. Tilbudskonkurranse: MR-SED-PRØVE Kurs i prøvetaking av forurenset sediment

Presisering av tekst i tilbudsforespørsel: Vi har fått inn et spørsmål om teksten i nestsiste avsnitt av pkt. 1.4.

«Kurset og kursets feltdel må avholdes i Oslo/Bergen/Trondheim, på et sted lett tilgjengelig med offentlig transport, for å få størst mulig deltakelse» skal være

«Kurset og kursets feltdel må avholdes i enten Oslo, Bergen eller Trondheim, på et sted lett tilgjengelig med offentlig transport, for å få størst mulig deltakelse».

———————

Til Miljøringens medlemmer 

Tilbudsforespørsel – Miljøringens kurs MR-SED-PRØVE: Kurs i prøvetaking av forurenset sediment

For første gang på mange år planlegger Miljøringen å arrangere et prøvetakingskurs for forurenset sediment høsten 2018. Alle Miljøringens medlemmer tilbys anledning til å holde kurset. Vi inviterer med dette til å delta i en tilbudskonkurranse på utforming og gjennomføring av kurset, se link til tilbudsforespørsel. 

Tilbudsfristen er onsdag 28. februar 2018 kl. 12.00. Tilbud sendes med e-post til Miljøringen v/sekretariatet, post@miljoringen.no. Svar etter tilbudsevaluering vil bli gitt senest uka etter påske, dvs. innen 6. april, og kontrakt med avtalepart forventes å være på plass innen utgangen av april 2018.

Comments are closed.