Temamøte 6.-7. mars. Invitasjon til å sende inn abstracts

Miljøringen ønsker velkommen til temamøte hos Miljødirektoratet i Oslo 6. og 7. mars 2019. Vi satser på to faglig inspirerende dager med mange deltakere. 

Vi vil med dette invitere våre medlemmer og andre i fagmiljøet til å sende inn korte abstracts innen følgende temaer:

  1. Bærekraft i bygg- og anleggsbransjen
  2. PFAS
  3. Klimakrav og klimatilpassing og hvordan det påvirker vår bransje

Dette er en gylden anledning til å presentere noe du arbeider med, brenner for eller ønsker å diskutere blant faglige kolleger. Miljøringen er et spennende forum med aktører fra bl.a. rådgivere, myndigheter, tiltakshavere, entreprenører, laboratorier. Foredragene engasjerer fra ulike perspektiver.

Dersom du eller en av dine kolleger arbeider med disse temaene og ønsker å dele kunnskapen med Miljøringen, så send et «abstract» på cirka 200 ord (max. ½ side) innen 31. januar til post@miljoringen.no. Du vil få beskjed om foredraget ditt er antatt kort tid etter.

Foredragsholdere får fri deltakelse på hele temamøtet og det sosiale arrangementet. Reise og overnatting må dekkes selv.

Vi ser fram til et nytt engasjerende møte i Miljøringen sammen med dere i mars!

Comments are closed.