Studentstipendene for 2022 går til Katinka Muri Krahn og Hanne Ugstad, begge ved NMBU

Katinka Muri Krahn (NMBU/miljø- og naturressurser/jord og miljø) og Hanne Ugstad (NMBU/miljø- og naturressurser/miljøgifter og økotoksikologi) tildeles 15 000 NOK hver i studentstipend.

Tittelen på masteroppgaven til  Katinka er «Sorption og Perfluorinated Carboxylic Acids (PFCAs) to Sewage Sludge Biochars». Oppgaven gjøres i samarbeid med NGI innenfor prosjektet «Volarization of Organic Waste»og handler om å bruke biokull laget fra avløpsslam til å binde PFAS i jord og vann. Dette kan bli en spennende sirkulærøkonomisk løsning som kan fremme bærekraft og bidra til å løse en vanskelig miljøutfordring. Katinka ønsker å bruke stipendet til å delta på konferansen «AquaConSoil» 2023 med oppgaven sin og samtidig skaffe seg et godt nettverk. 

Tittelen på masteroppgaven til Hanne er “Crushed concrete for acid neutralization of ARD from black shale». Hanne ser på knust betongs evne til å nøytralisere surt drensvann fra svartskifer. Prosjektet er koblet opp mot forskningssenteret EarthresQue og gjøres i samarbeid mellom NMBU, NGI og NOAH avd. Langøya. Hanne søker støtte for å delta på WASCON konferansen (The International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials) som forhåpentligvis vil avholdes i 2023 i Hong Kong. Ettersom det er knyttet usikkerhet til fremtidige coronarestriksjoner i Hong Kong, vurderer hun konferansen AquaConSoil som et interessant alternativ.  

Styret i Miljøringen har vurdert vinnersøknadene som relevante, spennende temaer som trenger mer forskning. Det er også positivt at det er ønske om å presentere egne resultater og forskning på anerkjente konferanser.

Gratulerer til Katinka og Hanne, og lykke til med arbeidet videre! Vi ser fram til å høre mer fra dere, sannsynligvis på et av våre temamøter.

Miljøringen mottok i alt 6 gode søknader for 2022. Vi ønsker å takke alle som søkte, og lykke til med masteroppgaven! Samtidig minner vi om muligheten til å søke igjen ved neste anledning som er 1. mai 2023.

Les mer om stipendordningen og tidligere vinnere her.

Comments are closed.