Velkommen til temamøte 2. og 3. juni på Quality Hotel Expo, Fornebu

Programmet denne gang vil være meget interessant fra ulike perspektiv. Vi vil belyse «ansvarsforhold» for grunnforurensning og opprydding sett fra advokatenes ståsted. Hempelsaken og saken mot Elverum Treimpregnering vil bli presentert med hensyn på hvor langt prinsippet om at «forurenser betaler» kan trekkes. Advokat Andras Pihlstrøm fra NHO deltar for engasjert meningsutveksling med de aktuelle foredragsholderne. Temaet bør interessere alle aktører i Miljøringen, fra forvaltning til grunneiere, utbyggere og entreprenører.

Miljødirektoratet vil fortelle om status og prioritering siden sist på forurenset grunn og sedimenter. Ellers setter vi fokus på kartlegging av naturlige bakgrunnsnivåer av miljøgifter, ser på metoder for oljesanering, og på videre arbeid med kvikksølv som vedvarende problem i industribelastede fjordsedimenter. Sammen med Miljødirektoratet arbeider Miljøringen for og holde en workshop på høsten 2015 på kartlegging og tiltak på PFAS bl.a. ved brannøvingsfelt. Temamøtet vil ha foredrag om PFAS som grunnlag for innspill til workshoppen. 

Sist men ikke minst har vi vært så heldige å få to inspirerende foredragsholdere til å innlede møtedagene med sine miljøperspektiv. Fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet vil innlede dag 1 med sitt syn på miljøgiftarbeidet. Klimapsykolog Per Espen Stoknes fra BI vil starte dag 2 med et tankevekkende foredrag om ressurseffektivisering og «grønn vekst». Vi gleder oss!

Her finner du vårt til enhver tid oppdatert program

Om kvelden 2. juni inviterer vi til grillbuffet på Sjøflyhavna Kro som ligger en hyggelig spasertur fra hotellet.  Vi treffes i foajeen på hotellet kl. 17.30. Fredrik Bockelie gir oss en kort innføring i den interessante geologien på Fornebu og viser oss litt av den på vei ned til Sjøflyhavna! Det blir massevis av anledning til å treffe kolleger og skaffe deg nye kontakter. 

Vi anbefaler deg til å være tidlig ute med bestilling av hotellrom. Les mer om øvrig påmeldingsinfo i programmet. 

Velkommen til Fornebu! Vi er klar for din påmelding.

Comments are closed.