Presentasjonene fra temamøtet 2. og 3. juni 2015

Takk til alle foredragsholdere og deltakere for et engasjerende temamøte. Tema denne gang var:

Dag 1. Juridisk ansvar for opprydding, ny kartlegging av bakgrunnsnivåer og sanering av oljeutslipp 

Dag 2. Forurensning med kvikksølv og brannskum (PFAS) – aktuelle miljøgifter som bekymrer

Foredragene finner du her.

Comments are closed.