Siste miljøprøvetakingskurs for denne gang er 27. og 28. september

MR-PROV 3 27. og 28. september hos NGI i Oslo. Stor interesse og KJEMPEFORNØYDE deltakere til nå.

Miljøringen gjennomfører i høst hele tre kurs i miljøprøvetaking for sine medlemmer og andre interesserte. Kurset ble sist holdt våren 2014 og var meget populært. Det vil være to år til kurset arrangeres neste gang, så benytt anledningen til å få med deg dette! Det er plass til 30 deltakere per kurs.

IMG_5043

Målgruppen er saksbehandlere, rådgivere og problemeiere/entreprenører som håndterer saker etter forurensningsforskriften kapittel 2, med avklarende undersøkelser, tiltaksplaner og kontroll/overvåkning av forurensningstilstand etter tiltak. Kurset støttes av Miljødirektoratet, og kurslederne er fra NGI.

Her finner du program og flere detaljer:

Invitasjon til MR-PROV 27.-28. september 2016

Påmeldingsfrist for selve kurset er 13.09.2016

Frist for bestilling av hotellrom er snarest, se mer info i invitasjonen.

Hjertelig velkommen!

Comments are closed.