Second Call for Abstracts – Ny frist 15. februar

NORDROCS 2020 ble utsatt ett år grunnet COVID 19. Vi satser på å i stedet arrangere NORDROCS 2021 i Oslo, 7.-9. september 2021. Konferansen vil være på Scandic Holmenkollen Hotel med en fantastisk utsikt over byen og Oslofjorden. Organisasjonskomiteen oppfordrer dere nå  til å sende inn sammendrag/abstracts på engelsk. Dere som sendte inn i fjor, må sende abstractet inn om igjen til nordrocsconference@gmail.com hvis dere fortsatt ønsker å delta!

På samme mailadresse tar vi imot sammendrag/abstracts på engelsk innenfor emnene angitt i Second Call for Abstracts. Bruk malen Template-abstracts.  Frist er innen 15. februar 2021.

Sammendraget vil bli vurdert av en programkomité bestående av fagpersoner fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Muntlige presentasjoner og plakatpresentasjoner vil bli valgt basert på anbefalingene fra programkomiteen. For aksepterte muntlige presentasjoner vil vi etter bekreftelsen, be om en kort artikkel (maks. to sider) til konferanseprogrammet.

www.nordrocs.org vil bli oppdatert kontinuerlig etter hvert som programmet for konferansen tar form. Programmet vil være klart i april/mai 2021.

Hovedmålet for NORDROCS er «Crossing Borders» med mål om å dele og diskutere måten vi forvalter forurenset grunn og forurensede sedimenter i Norden. I de nordiske landene har vi en felles interesse og åpenhet når det gjelder utvikling i og utenfor landene våre. Dette gjelder også når det gjelder sanering av forurensede lokaliteter. De nordiske landene har store naturlige og demografiske variasjoner. Dette har ført til ulike tilnærminger og fokus på arbeidet med å rydde i forurensede lokaliteter. De fire landene har opparbeidet kunnskap om forskjellige måter å håndtere forurensede lokaliteter, noe som gir oss en flott mulighet til å lære av hverandre!

Mer informasjon finner dere på www.nordrocs.org og på www.miljoringen.no.

Fint om du deler dette innlegget med de du tror har nytte av det.

Comments are closed.