Miljøringens temamøte i oktober. Invitasjon til presentasjon og publisering

Kjære venner av Miljøringen! 

Høstens temamøte blir holdt i Stavanger med foreløpige datoer tirsdag 27. til onsdag 28. oktober 2015. 

Møtet vil bli bygd opp rundt følgende 4 høyaktuelle og spennende hovedtema:

  • Renere havner
  • Gruver
  • Klorerte løsemidler
  • Miljøgifter i befolkningen

Vi har fra tidligere møter blitt tilbudt engasjerende foredrag og velger derfor denne gangen å gå ut med en generell invitasjon til å sende inn forslag til foredrag på de fire temaene.

Dette er en gylden anledning til å presentere noe du arbeider med, brenner for eller ønsker å diskutere blant faglige kolleger. Miljøringen er et spennende forum med ulike sektoraktører, der fordragene ofte engasjerer fra ulike perspektiver. Anledningen til å publisere ny viten og kunnskap i Miljøringens fagforum må også framheves. 

Dersom du eller en av dine kolleger arbeider med disse temaene og ønsker å dele kunnskapen med Miljøringen, så send et «abstract» på cirka 200 ord (½ side) innen 20. august til post@miljoringen.no.

Du vil da få beskjed om foredraget ditt er antatt i månedsskiftet august/september. 

Foredragsholdere får fri deltakelse på hele temamøtet og det sosiale arrangementet. 

Vi ser fram til et nytt bra møte i Miljøringen med mange gode foredrag. 

God sommer!

Comments are closed.