Miljøringen ønsker alle en gledelig jul og alt godt i det nye året!

Takk for et spenndende 2017. Vi ser fram til 2018 med nye temamøter, kurs og NORDROCS 2018 og det gode engasjementet fra dere! Miljøringen ønsker å være en inspirerende møteplass for bransjen.

Det som allerede er bestemt er at årets første temamøte/årsmøte blir hos Miljødirektoratet i Oslo 14. og 15. mars. På kurssiden har vi planer om både kurs i prøvetaking av grunn og prøvetaking av sedimenter. Det er bare å følge med!

Comments are closed.