Miljøringen og Den norske vannforening inviterer til felles seminar 11.-12. november i Trondheim!

Miljøringen og Vannforeningen inviterer til felles seminar 11.-12. november i Trondheim! 

Tema for seminaret er  » Forurensning fra land til vann – utfordringer, erfaringer og løsninger». 

Havet og kysten er fundamentet for Norges velstand. Vi har lenge høstet rikdommer fra fiske og fangst, industri, olje- og gassutvinning og skipsfart. Kysten og havet preger vår kultur og er viktige områder for rekreasjon og bosetning. En forutsetning for at vi framover kan sikre oss ressurser og rikdommer fra kysten og havet er at miljøet ivaretas. I dag vet vi at havet og kysten er sårbare områder. Havstrømmer fra fjerne land fører med seg forurensning til kysten og fra land via elver transporteres næringssalter og miljøgifter.  

I dag ryddes det opp i gamle kilder til forurensninger på land og i havner som kan true miljøet, samtidig påvises nye moderne miljøgifter i det akvatiske miljøet. For å beskytte vannmiljøet har Norge implementert vanndirektivet som skal sikre oss god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster. Vi tar for oss ulike temaer knyttet til forurensing fra land til hav. Vi får siste oppdateringer fra Miljødirektoratet, eksempler på ulike overvåkingsprogram i kystvann og igangsatte miljøtiltak fra land og hav. I tillegg får vi innblikk i flere ulike problemstillinger som involverer miljøgifter. 

Dette og mye mer! Les mer i Program felles seminar

Tirsdag kveld ønsker vi å samle flest mulig til sosialt samvær, guidet omvisning og middag på Rockheim!   

Seminaret holdes på Scandic Lerkendal Konferansesenter. Her kan du også overnatte for 1150,- pr. døgn. Du tar selv kontakt med hotellet på telefon 21 61 51 00 innen 5. november for å reservere rom. Oppgi bestillingskode BTEK111114.  

Frist for påmelding til temamøtet er også 5. november.  Du kan gå direkte inn på denne linken: PÅMELDING eller på tilsvarende link inne i det vedlagte programmet som inneholder det du trenger av praktiske opplysninger.
 

Vi ønsker velkommen til Trondheim!

Comments are closed.